Når det kommer til køb og salg af brugte varer online er det godt at forberede sig lidt, kigge lidt omkring, udforske dine muligheder online så at sige. På nettet kan man nærmest alt i dag, men det betyder ikke at det er smartest og sikrest at sælge sine ting på den første online marketplace der dukker op. Hvis du står og skal sælge / købe brugte vare kan du overveje disse ting før du slår din annonce op online: Er den ting jeg sælger...

Read More
Rettigheder for privat handel

Rettigheder for privat handel


Posted By on Oct 20, 2022

  Ved du hvad dine rettigheder er for privat handel? Mange af os handler privat gennem nettet, men glemmer at tænke på de rettigheder der følger med privat handel af brugte vare.    Når du handler privat er du ikke dækket af købeloven. Tilgengæld har du 2 års reklemationsret såfremt der er en mangel på den brugte vare du har købt. Sælger er ansvarlig for fejl og mangler på varen, som ikke er blevet oplyst til køber og derfor...

Read More

  78 procent synes, at det er svært at sikre sig for, at den brugte vare de køber over nettet, ikke er en stjålet hælervare.   I Danmark er stjålne varer, som bliver handlet over nettet, nemlig et større problem, end man lige går og tror. Omkring 250.000 danskere køber hvert år brugte varer for en en værdi af ca. to milliarder kroner (Borgere skal kunne tjekke, om en vare er ’varm’). Hælervarer er ikke kun et problem i sig...

Read More

DBA, Facebook Marketplace og Instagram er blot nogle af de populære platforme som vi danskere bruger til at indgå private handelsaftaler gennem, men hvor sikre er de egentligt?   Når vi skal sælge eller købe en brugt vare privat, benytter mange danskere online platformene DBA og Facebook Marketplace. Nogle benytter sig endda af instagram til at lave annoncer og komme i kontakt med potentielle købere.   Fælles for disse...

Read More
Sikker Handel Understøtter MitID

Sikker Handel Understøtter MitID


Posted By on Sep 8, 2022

  Billedkilde 1: https://www.mitid.dk/kom-i-gang-med-mitid/   NemID lukker når MitID er fuldt indfaset i 2022. Vi har kigget nærmere på hvor langt vi er… Det meget omtalte, roden til manges nyopståede digitale problemer og forvirring; MitID skal efter planen udfase NemID 100%  inden udgangen af 2022 – dette er i hvert fald planen ifølge digitaliseringsstyrelsen.  Hos Sikker Handel har vi helgarderet os og til NemID’s...

Read More
Slutseddel til privat handel

Slutseddel til privat handel


Posted By on Aug 26, 2022

  Indenfor det seneste år har 89% af danskerne foretaget et køb på internettet. Selvom nettet har gjort det muligt at finde, sælge og kontakte hinanden på kryds og tværs af landsdele, har det også en bagside med sig; hvordan kan man vide sig sikker, på den der sidder i den anden ende bag skærmen? Før i tiden troppede man op på privatadressen, efter at have læst en annonce i avisen. Inspicerede varen selv og kiggede sælgeren i...

Read More